Tumblelog by Soup.io
  • miezekatzeschnurr
  • kserauer
  • chlopcycalujaswojedziewczyny
  • kwasmilosz
  • brinno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

W roku 1960 David Latimer założył ogród w butli. W roku 1972 podlał go po raz ostatni i szczelnie zamknął.
Od 40 lat ogród żyje w szczelnie zamkniętym ekosystemie, bez dopływu wody, powietrza ani składników z zewnątrz.
W hermetycznej butli następuje fotosynteza, rotacja składników, owocowanie, rozrost, zamieranie starych i rozkwit nowych roślin.
Nie są wykonywane żadne czynności, a korek nigdy nie jest otwierany.
Reposted fromdranger dranger viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
7619 6138 500
wc
One gif to destroy Star Wars forever.
Reposted fromtishka tishka viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
1749 6a80
Reposted fromakine akine viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
4129 9d97 500
4025 5ec9 500
Reposted fromkjuik kjuik viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
Od prokuratury zażądałem dochodzenia w sprawie bezczelnego, oficjalnego uprawiania pedofilii w szkołach. Z tym, że osobiście wolałbym, by moja córka trafiła w łapy podofila (pedofila – nie „gwałciciela”!), który po po pupie poklepie, biuscik pomaca, może popiesci i pocałuje – niż poszły na taką lekcję [wychowanie seksualne w szkole - przyp. red.]. Bo po zetknieciu z pedofilem pozostanie cenne uczucie wstydu i napięcie erotyczne – a po takiej lekcji bezpowrotnie utraciłaby zdolność kochania.
— Korwin
Reposted frompl pl viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
Ja np. nie potrafię uderzyć kobiety – bo tak są wychowywani mężczyźni w naszej cywilizacji. Owszem: potrafię skarcić, a nawet solidnie sprać za nieposłuszeństwo – ale uderzyć, by skrzywdzić?
— Korwin
Reposted frompl pl viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
Od tysięcy lat ojcowie (a czasem i matki ) molestowali seksualnie swoje dzieci. Jednak na ten temat panowała zmowa milczenia i słusznie. Dzieci miewały z tego powodu lekkie zaburzenia seksualne albo i nie (sam znałem bliżej dwie kobiety po takich przejściach) natomiast z całą pewnością ich urazy pogłębiłyby się, gdyby o tym mówiono, robiono wywiady, opisywano w gazetach...
(...) Podważenie zaufania dzieci do rodziców jest szkodliwe społecznie i podejrzewam, że właśnie dlatego Wielki Wschód czy inny sanhedryn wydał polecenie, by pedofilię wyłączyć spod zboczeń zalecanych lub tolerowanych przez polit-poprawnych: chodzi o rozbicie rodziny, zasianie podejrzliwości między dziećmi a rodzicami.
— Korwin
Reposted frompl pl viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
Trafiają się 12.letnie morderczynie - i nikt nie mówi, że to one są ofiarami zamordowanego; to dlaczego gdy 12.latka sama prowokuje mężczyznę do tego czy owego - nazywamy ją ofiarą?
— Korwin
Reposted frompl pl viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
9700 c9f6 500
Children are evil. 
Reposted fromTaieri Taieri viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
0059 10f2 500
Reposted fromfpcrew fpcrew viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
4497 5947
Reposted fromvounsky vounsky viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
3664 fee6
Reposted fromsponte sponte viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
Reposted fromtishka tishka viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl